Ons

Duurzaamheidsbeleid

Het Blokland Smart Multi-Asset Fund promoot geen ecologische of sociale kenmerken ('lichtgroene beleggingen' als bedoeld in artikel 8 SFDR) en heeft ook geen duurzame belegging tot doel ('donkergroene beleggingen' als bedoeld in artikel 9 SFDR). Het beleggingsbeleid is geclassificeerd als ‘grijs.’

DOWNLOAD INVESTMENTS DOCUMENT

DOWNLOAD BELEGGINGEN DOCUMENT

DOWNLOAD EMERGENCY BRAKE DOCUMENT

DOWNLOAD HANDREM DOCUMENT

DOWNLOAD PRESENTATIE

DOWNLOAD PRESENTATION