Beleggingen

Fysiek Goud

Goud vormt al duizenden jaren een waardevaste belegging die bescherming biedt tegen inflatie. Goud is uniek schaars in tegenstelling tot euros en andere valuta. De waarde van goud stijgt als de onzekerheden op de financiële markten toenemen. Dat komt mede doordat goud geen onderdeel uitmaakt van het huidige financiële systeem. Het werkt als een verzekering en zorgt daarmee voor een lager risico van de totale beleggingsportefeuille. Dat is vooral terug te zien in de combinatie met aandelen: goud stijgt vaak in waarde in perioden waarin aandelen het lastig hebben.

Het Blokland Smart Multi-Asset Fund belegt in fysiek goud dat veilig en volledig verzekerd ligt opgeslagen in Zwitserland. In geval van een (financiële) crisis kan het fonds te allen tijde bij het fysieke goud.

Goud en Aandelen

een aantrekkelijke combinatie

Een belangrijke eigenschap van goud is dat het zorgt voor extra spreiding in een beleggingsportefeuille, wat leidt tot minder risico.

Om dit te verduidelijken, laat de grafiek hiernaast de rendementen op goud en aandelen zien tijdens crisisjaren. De grafiek onderscheidt de 'Internet Zeepbel,' de 'Grote Financiële Crisis,' en de recente 'Inflatiecrisis.' Gedurende al deze crises gingen de aandelenkoersen flink omlaag, maar steeg de prijs van goud. Door goud en aandelen te combineren, nemen de prestaties en robuustheid van de portefeuille toe.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

DOWNLOAD INVESTMENTS DOCUMENT

DOWNLOAD BELEGGINGEN DOCUMENT

DOWNLOAD EMERGENCY BRAKE DOCUMENT

DOWNLOAD HANDREM DOCUMENT

DOWNLOAD PRESENTATIE

DOWNLOAD PRESENTATION