Beleggingen

Kwaliteits- aandelen

Kwaliteitsaandelen

Op lange termijn zijn aandelen de meest winstgevende traditionele beleggingscategorie. Het Blokland Smart Multi-Asset Fund belegt uitsluitend in aandelen van schaarse kwaliteitsbedrijven wereldwijd. Kwaliteitsbedrijven zijn ondernemingen met een sterk bedrijfsmodel en duurzame concurrentievoordelen. Ze hebben weinig schulden, stabiele winsten die beperkt afhangen van de economie, en hebben bewezen in te kunnen spelen op veranderingen.

Kwaliteitsaandelen presteren goed in een omgeving van lagere rentes en hogere inflatie, waarbij beleggers op zoek moeten naar meer rendement. Historisch gezien doen kwaliteitsaandelen het bovendien significant beter dan de aandelenbeurs als geheel en met een lager risico.

Een beter rendement

met Kwaliteitsaandelen

Kwaliteitsaandelen komen op lange termijn altijd bovendrijven. Ze belonen beleggers met solide winstgroei en dividenden via hun onderscheidende producten en diensten, sterke marktpositie, en innovatie.

De grafiek laat het rendement zien op een belegging in kwaliteitsaandelen (de groene lijn) afgezet tegen het rendement op waarde-aandelen, groei-aandelen en aandelen wereldwijd.

Had je begin jaren ‘80 100 US dollar in kwaliteitsaandelen belegd, dan was die belegging nu bijna 13.000 dollar waard. Voor de drie andere groepen aandelen ligt de waarde rond de 4.500 dollar. Dat is een significant verschil. Bovendien zijn kwaliteitsaandelen in de regel ook minder risicovol.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

DOWNLOAD INVESTMENTS DOCUMENT

DOWNLOAD BELEGGINGEN DOCUMENT

DOWNLOAD EMERGENCY BRAKE DOCUMENT

DOWNLOAD HANDREM DOCUMENT

DOWNLOAD PRESENTATIE

DOWNLOAD PRESENTATION